BİGG-Y Başvuru Süreci Başladı! Son Başvuru Tarihi: 30 Ocak 2020

BİGG-Y Başvuru Süreci Başladı! Son Başvuru Tarihi: 30 Ocak 2020

BİGG-Y Başvuru Süreci Başladı! Son Başvuru Tarihi: 30 Ocak 2020

TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim (BİGG) 1. Aşama Uygulayıcı Kuruluşları arasında yer alan Yaşar Üniversitesi, “BİGG-Y” olarak  girişimcilere 200.000 TL hibe destek sağlayacağı program kapsamında başvuru sürecini başlattı.

Bu kapsamda BİGG-Y, 15 Mart’a kadar girişimci adaylarının iş fikri başvurularını toplayarak değerlendirecek, uygun bulunan iş fikirlerini ön kuluçkaya alarak iş fikri doğrulama süreçlerinden geçirecek ve nitelikli iş planı hazırlama ve bunları son değerlendirme için TÜBİTAK’a iletme hususunda girişimcilere destek sağlayacaktır.

Yaşar Üniversitesi BİGG-Y programına başvuracak olan girişimciler, kabul edildikleri andan itibaren girişimcilik seminerlerine ve eğitimlerine katılma hakkı kazanacaklar, eğitim programı boyunca profesyonel iş rehberleri desteğinde fikirlerini iş planlarına dönüştürerek TÜBİTAK’tan 200.000 TL tutarındaki hibeyi almak için hazırlanacaklardır.

BİGG-Y ‘ye başvuracak adaylar için minimum başvuru koşulları:

  • Herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci,
  • Yüksek lisans veya doktora öğrencisi,
  • Lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini en çok 10 yıl önce almış kişi.

Program hakkında genel bilgiye ulaşmak ve başvuru yapmak için: https://bigg-y.yasar.edu.tr