HAKKIMIZDA

Kuluçka Merkezinin Amacı:

Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer bünyesinde faaliyet gösteren Minerva Kuluçka Merkezi, Yaşar Üniversitesi’ndeki öğrenci ve akademisyenler başta olmak üzere tüm yenilikçi girişimcilere destek olmak amacıyla, Ar-Ge, İnovasyon ve Girişimcilik Rektör Yardımcılığı altında 2015 yılından bu yana faaliyet göstermektedir.

Minerva Kuluçka Merkezi’nin Girişimcilere Sağladığı Avantajlar:

            ·         Öğrencilere iş fikri geliştirme,

            ·         Öğrencilere iş modeli oluşturma konusunda eğitim verme,

            ·         Girişimcilik alanında yarışmalar düzenleme,

            ·         Girişimcileri yatırımcılarla buluşturma,

            ·         Ulusal ve uluslararası düzeyde girişimcilik ve yeniklik etkinlikleri,

            ·         Fikri ve sınai mülkiyet hakları konularında bilgilendirme,

            ·         Girişimcil eri kendi alanlarda uzman olan mentörlerle eşleştirme,

            ·         Girişimcilerin projelerine uygun fon kaynağı bularak projelerini ticarileştirmeleri konusunda kendilerine destek olma,

            ·         Bilimsel Araştırma Projeleri fonu kapsamında kendilerine çekirdek sermaye desteği sağlama,

 

            ·         12+6 aylık ücretsiz ofis ve altyapı hizmeti desteği.

 Başvuru Yeri ve Şekli

  • Minerva Kuluçka Merkezi’nde yer alabilmek için girişimciler web sayfamızda yer alan formu doldurarak internet üzerinden başvuru yapmaktadır.
  • Girişimcilik Kurulu ilgili başvuruyu, başvuru tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde inceleyerek, karar önerisini Rektöre sunar. Rektörlük kararı girişimciye BTTO tarafından bildirilir.
TOP